Yurtiçi Kongre Sunumları

PAPERS PRESENTED IN NATIONAL CONGRESSES
YURTİÇİ KONGRELERDE SUNULAN TEBLİĞ VE POSTER ÇALIŞMALARI
1. Coşkun Ş, Bilgihan K, Akata F, Hasanreisoğlu B. Kompoze miyopik astigmatizmada fotorefraktif keratektomi. XXXI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, Eylül 1997. (D5 nolu yayının bildirisi)
2. Bilgihan K, Coşkun Ş, Özoğul C, Bilgihan A, Akata F, Hasanreisoğlu B. Fotorefraktif keratektomi sonrası topikal vitamin-E ve hidrokortizon asetat tedavilerinin korneal yara iyileşmesine etkileri. XXXI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, Eylül 1997. (A5 nolu yayının bildirisi)
3. Özdek Ş, Önol M, Hasanreisoğlu B. Retina sinir lifi tabakası kalınlığının sinir lifi analizatörü ile yaş gruplarına göre değerlendirilmesi. Ön çalışma. XX. Kış Sempozyumu Bülteni, S:99-102, Antalya, Aralık 1997. (D1 nolu yayının bildirisi)
4. Özdek Ş, Gürelik G, Köksal M, Akbatur H, Hasanreisoğlu B. Maküler delik cerrahisindeki yenilikler ve cerrahi sonuçlarımız. XXXII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, Eylül 1998. (D2 nolu yayının bildirisi)
5. Özdek Ş, Ünal M, Öztürk S, İleri F, Hasanreisoğlu B. Orbita blow-out kırıklarında tedavi yaklaşımları ve klinik sonuçlar. XX. Ulusal Kış sempozyumu, Bursa, Aralık 1998. (D6 nolu yayının bildirisi)
6. Orer H, Ünal M, Özdek Ş. Ptozis tedavisinde silikon çubuk ile askılama ne kadar etkili? XX. Ulusal Kış sempozyumu, Bursa, Aralık 1998.
7. Yazıcı B, Ünal M, Köksal M Özdek Ş. Siklik okülomotor paralizi. XX. Ulusal Kış sempozyumu, Bursa, Aralık 1998. (A9 nolu yayının bildirisi)
8. Özdek Ş, Sarı A, Bilgihan K, Önol M, Akata F, Hasanreisoğlu B. Herediter lens subluksasyonlarında cerrahi yaklaşımlar. XXXIV. Ulusal Oftalmoloji kongresi, Antalya, 2000 (A 14 nolu yayının bildirisi)
9. Göl B, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Afak hastalarda sekonder GİL implantasyon sonuçlarımız. XXXIV. Ulusal Oftalmoloji kongresi, Antalya, 2000.
10. Sarı A, Gürelik G, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Komplike retina dekolmanı tedavisinde silikon yağı kullanımı. XXXIV. Ulusal Oftalmoloji kongresi, Antalya, 2000. (D32 nolu yayının bildirisi)
11. Gürelik G, Sarı A, Köksal M, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Pediatrik komplike retina dekolmanlarında silikonlu vitreoretinal cerrahi sonuçları. XXXIV. Ulusal Oftalmoloji kongresi, Antalya, 2000.
12. Önol M, Özdek Ş. Kalsiyum kanal blokörlerinin glokom tedavisindeki yeri. Uluslararası glokom toplantısı; Glokomda oküler kan akımı, nöron korunması ve görme alanı üzerine çalışmalar. S: 13-15. Mart 2000, İstanbul, Türkiye.
13. Sarı A, Özdek Ş, Bilgihan K, Hasanreisoğlu B. Lasik: Başarılı ve tatminkar bir yöntem mi? XXXV. Ulusal Oftalmoloji kongresi, İzmir, 2001. (D16 nolu yayının bildirisi)
14. Aydın B, Özdek Ş, Gürelik G, Önol M, Hasanreisoğlu B. Katarakt cerrahisine bağlı nukleus droplarda aynı ve farklı seanslarda nukleus ekstraksiyonu cerrahisi sonuçlarının değerlendirilmesi. XXXV. Ulusal Oftalmoloji kongresi, İzmir, 2001. (D13 nolu yayının bildirisi).
15. Özdek Ş, Önol M, Hasanreisoğlu B. Panretinal fotokoagülasyonun retina sinir lifi tabakasına etkisi. XXXV. Ulusal Oftalmoloji kongresi, İzmir, 2001 (D26 nolu yayının bildirisi).
16. Özdek Ş, Akpek S, Göl B, Ilgıt E, Hasanreisoğlu B. Santral retinal arter tıkanıklıklarında selektif intraarteriyel fibrinolitik tedavi. XXXV. Ulusal Oftalmoloji kongresi, İzmir, 2001. (D21 nolu yayının bildirisi).
17. Yülek FT, Özdek Ş, Önol M, Akata F, Hasanreisoğlu B. Ön kamara gelişimsel anomalileri. XXXV. Ulusal Oftalmoloji kongresi, İzmir, 2001 (D27 nolu yayının bildirisi).
18. Altınsoy A, Özdek Ş, Sarı A, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Endoftalmilerde tedavi yaklaşımlarımız ve sonuçlarımız. XXXV. Ulusal Oftalmoloji kongresi, İzmir, 2001 (D15 nolu yayının bildirisi)
19. Onaran Z, Özdek Ş, Gürelik G, Akbatur H, Hasanreisoğlu B. Subfoveal CNVM olgularında cerrahi sonuçlarımız. XXXV. Ulusal Oftalmoloji kongresi, İzmir, 2001.
20. Yülek F, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Topikal steroid tedavisinin corneal epitel iyileşme süresine etkisi. XXXV. Ulusal Oftalmoloji kongresi, İzmir, 2001
21. Dökmeci S, Hondur A, Özdek Ş, Adıgüzel U, Aydın B, Hasanreisoğlu B. Rekürren vitreoretinal cerrahide retrobulber anestezi yeterince etkili mi? XXXVI. Ulusal Oftalmoloji kongresi, Ankara, 2002.
22. Pehlivanlı Z, Özdek Ş, Sarı A, Hasanreisoğlu B. Kronik böbrek yetmezliği ve işitme azlığı olan bir olguda bilateral dev maküla deliği. XXXVI. Ulusal Oftalmoloji kongresi, Ankara, 2002. (A20 nolu yayının bildirisi)
23. Ağca E, Özdek Ş, Konuk O, Hasanreisoğlu B. İntravitreal silikon alınması sonrası nüks retina dekolmanı. XXXVI. Ulusal Oftalmoloji kongresi, Ankara, 2002. (D30 nolu yayının bildirisi)
24. Sarı A, Özdek Ş, Konuk O, Hasanreisoğlu B. Oftalmopleji ile birlikte santral retinal arter tıkanıklığı görülen iki farklı olguya yaklaşım. Tanınız Nedir? XXXVI. Ulusal Oftalmoloji kongresi, Ankara, 2002.
25. Toklu Y, Hondur A, Akata F, Sarı A, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Mooren Ülserinin sistemik siklosporin A ile etkin tedavisi. XXXVI. Ulusal Oftalmoloji kongresi, Ankara, 2002.
26. Dökmeci S, Bahçeci U, Konuk O, Özdek Ş, Ünal M, Hasanreisoğlu B. Konjonktiva yüzey rekonstrüksiyonunda amniotik membran uygulanması. XXXVI. Ulusal Oftalmoloji kongresi, Ankara, 2002. (D34 nolu yayının bildirisi)
27. Ağca E, Sarı A, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Kuru Gözlerde otolog serum kullanımı. XXXVI. Ulusal Oftalmoloji kongresi, Ankara, 2002.
28. Yülek F, Özdek Ş, Konuk O, Hasanreisoğlu B. Retinitis pigmentoza ile birlikte spontan lens resorbsiyonu olan bir olgu. XXXVI. Ulusal Oftalmoloji kongresi, Ankara, 2002 (D35 nolu yayının bildirisi)
29. Hondur A, Özdek Ş, Gürelik G, Pehlivanlı Z, Hasanreisoğlu B. Patern distrofi ve görme kaybı: Koroid neovasküler membran. XXXVI. Ulusal Oftalmoloji kongresi, Ankara, 2002.
30. Önol M, Özdek Ş, Sarı A, Özoğul C, Hasanreisoğlu B. Mitomisin-C’nin silier cisim üzerindeki apoptotik etkisinin tavşan gözünde elektron mikroskobik olarak incelenmesi. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.
31. Bahçeci U, Gürelik G, Özdek Ş, Aydın B, Hasanreisoğlu B. Lasere cevap vermeyen diabetik maküla ödemi tedavisinde posterior subtenon ve intravitreal triamcinolon tedavisi erken dönem sonuçlarımız. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.
32. Toklu Y, Adıgüzel U, Hondur A, Özdek Ş, Özdemir H, Hasanreisoğlu B. Diabetik retinopatideki hemodinamik değişikliklerin kontrast renkli doppler ile değerlendirilmesi. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.
33. Erdinç A, Özdek Ş, Gürelik G, Aydın B, Bahçeci U, Hasanreisoğlu B. Diabetik maküler ödemde OCT bulguları, Flöresein anjiografi ve klinik karşılaştırma. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.
34. Hasanreisoğlu B, Motarjemzadeh G, Özdek Ş, Gürelik G, Aydın B, Bahçeci U. Maküla dejenerasyonuna bağlı gizli koroid neovasküler membranların tedavisinde transpupiller termoterapinin etkinliği. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.
35. Aydın B, Özdek Ş, Gürelik G, Bahçeci U, Motarjemzadeh G, Hasanreisoğlu B. Argon laser fotokoagülasyon sonrası subfoveal nüks gösteren koroid neovasküler membranlarda transpupiller termoterapi. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.
36. Gürelik G, Özdek Ş, Aydın B, Motarjemzadeh G, Hasanreisoğlu B. Klasik subfoveal koroid neovasküler membranların tedavisinde transpupiller termoterapi. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.
37. Hondur A, Gürelik G, Özdek Ş, Aydın B, Hasanreisoğlu B. Miyopik koroid neovasküler membranların tedavisinde transpupiller termoterapi. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.
38. Kağnıcı B, Sezgin T, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Tanı aşamasında KNVM saptanmamış pigment epitel dekolmanlı olgularda klinik yaklaşımımız. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.
39. Tiftikçioğlu Y, Özdek Ş, Aydın B, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Sistemik kortikosteroid kullanımına bağlı iki taraflı santral seröz korioretinopati. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.
40. Sezgin T, Özdek Ş, Gürelik G, Özdoğan S, Hasanreisoğlu B. Retinitis pigmentoza ve optik disk kabarıklığı. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.
41. Hondur A, Gürelik G, Özdek Ş, Aydın B, Hasanreisoğlu B. Von Hippel-Lindau hastalığı saptanan bir olgunun kombine laser tedavisi. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003
42. Altınsoy A, Özdek Ş, Gürelik G, Aydın B, Bahçeci U, Hasanreisoğlu B. Santral seröz korioretinopatide OCT. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003
43. Yülek F, Özdek Ş, Gürelik G, Aydın B, Hasanreisoğlu B. Kombine santral retinal ven ve arter dal tıkanıklığı olan iki olguda etioloji: Homosistinemi. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003
44. Bozan EA, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Anjioid streaks ile birlikte görülen koroidal neovaskülerizasyonda TTT sonuçları (ön çalışma). 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003
45. Hasanreisoğlu B, Özdek Ş, Bahçeci U, Gürelik G, Aydın B. Santral retinal ven tıkanıklığında radial optik nörotomi. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.
46. Pehlivanlı Z, Özdek Ş, Bahçeci U, Atalay V, Akyürek N, Güz G, Akata F, Hasanreisoğlu B. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda oküler yüzey değişiklikleri. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.
47. Bahçeci U, Özdek Ş, Pehlivanlı Z, Atalay V, Önol M, Güz G, Hasanreisoğlu B. Kronik böbrek yetmezliğinde hemodialize bağlı göz içi basıncı, kornea ve sinir lifi tabakası kalınlığı değişiklikleri. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.
48. Onaran Z, Özdek Ş, Gürelik G, Akata F, Hasanreisoğlu B. Aynı seansta bilateral katarakt cerrahisini takiben gelişen bilateral endoftalmi. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.
49. Özdoğan S, Gürelik G, Özdek Ş, Uslu M, Hasanreisoğlu B. Kombine katarakt cerrahisi ve silikon yağı alınması uygulanacak olgularda bilgisayarlı tomografi ile aksiyel uzunluk ölçümü. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.
50. Özdek Ş, Bahçeci U, Gürelik G, Önol M, Konuk O, Hasanreisoğlu B. Homosistinüride lens dislokasyon cerrahisi ve oküler komplikasyonlar. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.
51. Şengül C. Özdek, Yudum Tiftikçioğlu, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Retina ven dal tıkanıklığı olan gözlerde maküla ödeminin tedavisinde grid laser, subtenon steroid ve intravitreal steroid enjeksiyonlarının karşılaştırılması. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 84.
52. Bahri Aydın, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Umut Bahçeci, Berati Hasanreisoğlu. Santral retina ven tıkanıklığında intravitreal triamsinolon tedavisi. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 85.
53. M Alper Erdinç, Merih Önol, Şengül Özdek, Ayça Sarı, Berati Hasanreisoğlu. Tavşan gözünde konjonktiva veya skleral flap altına uygulanan farklı konsantrasyonlardaki MMC nin göz içi basıncına etkisinin incelenmesi. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 91.
54. Sibel Özdoğan, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Proliferatif diabetik retinopatili olgularda vitrektomi sonrası görsel ve anatomik başarı sonuçları. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 100.
55. Ebru Ağca Bozan, Gökhan Gürelik, Şengül Özdek, Berati Hasanreisoğlu. Koroidal neovasküler membranların tanımlanmasında OCT nin yeri. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 106.
56. Kamil Bilgihan, Ahmet Hondur, Zeynep Pehlivanlı, Şengül Özdek, Ayça Sarı, Berati Hasanreisoğlu. Excimer laser destekli ön lameller keratoplasti. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 134.
57. Nigar Şerif, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Fikret Akata, Berati Hasanreisoğlu. Vitreusa disloke IOL’lerde cerrahi tedavi yaklaşımları ve sonuçları. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 147.
58. Gökhan Gürelik, Şengül Özdek, Ebru Bozan, Burak Kağnıcı, Süleyman Aksoy, Berati Hasanreisoğlu. Yaşa bağlı maküla dejenerasyonuna eşlik eden koroidal neovasküler membranlarda fotodinamik tedavi: erken dönem sonuçlarımız. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 151.
59. Umut Aslı Bahçeci, Şengül Özdek, Zeynep Pehkivanlı, Merih Önol. Hipotiroidizmde göz içi basıncı, kornea ve retina sinir lifi tabakası kalınlıkları değişiklikleri. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 168.
60. Umut Aslı Bahçeci, Merih Önol, Şengül Özdek, Berati Hasanreisoğlu. PAAG da optik sinir başı ve retina sinir lifi tabakası kayıplarının korelasyonu. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 168.
61. Yudum Tiftikçioğlu, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Maküla deliği olgularında maküler anatomi-görme keskinliği ilişkisinin OCT ile araştırılması. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 217.
62. Ahmet M. Hondur, Gökhan Gürelik, Şengül Özdek, Berati Hasanreisoğlu. Miyopik koroidal neovasküler membran tedavisinde transpupiller termoterapinin 12. ay sonuçları. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 217.
63. Emre Uzunoğlu, Gökhan Gürelik, Şengül Özdek, Ebru Bozan, Bahri Aydın, Berati Hasanreisoğlu. Senil maküla dejenerasyonuna bağlı gelişen klasik koroidal neovasküler membranlarda transpupiller termoterapi uygulaması sonuçları. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 219.
64. M. Alper Erdinç, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Umut Bahçeci, Berati Hasanreisoğlu. Fovea komşuluğunda mikroanevrizmal sızıntısı olan diabetik gözlerde posterior subtenon triamsinolon tedavisi. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 224.
65. Berrak Şekeryapan, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Umut Bahçeci, Bahri Aydın, Berati Hasanreisoğlu. Kistoid maküla ödeminde intravitreal triamsinolon tedavisi. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 225.
66. Berrak Şekeryapan, Şengül Özdek, Ayşe Bilgihan, Ümmühani Özel, Gökhan Gürelik, Zafer Onaran, Berati Hasanreisoğlu. Tavşan gözlerinde transpupiller termoterapinin vitreusdaki serbest oksijen radikallerine etkisi ve ICG ile birlikte uygulama sonuçları. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 226.
67. Zafer Onaran, Gökhan Gürelik, Şengül Özdek, Ebru Bozan, Süleyman Aksoy, Berati Hasanreisoğlu. Yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda gelişen koroidal neovasküler membranlarda fotodinamik tedavi sonuçlarının OCT ile değerlendirilmesi. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 231-231.
68. Nigar Şerif, Ebru Bozan, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Anjioid Streaks ile birlikte görülen koroidal neovaskülerizasyonda TTT sonuçları. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 232.
69. Ebru Bozan, Gökhan Gürelik, Şengül Özdek, Berati Hasanreisoğlu. Prematürite retinopatisi olgularında tedavi sonuçları. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 243.
70. Sezgin T, Özdek Ş. Kağnıcı B, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Postoperatif ve posttravmatik endoftalmili olgularda tedavi sonuçlarımız. 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2005, sayfa 174.
71. Arıkan S, Özdek Ş, Pehlivanlı Z, Önol M. Mikrokornea ve konjenital kataraktlı bir olguda sekonder göz içi lens implantasyonu ve klinik izlem. 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2005, sayfa 245.
72. Pehlivanlı Z, Önol M, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Pediatrik vakalarda pars plana lensektomi ve çift kapsül destekli göz içi lens implantasyonu: Uzun dönem sonuçlar. 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2005, sayfa 254.
73. Kurtulmuşoğlu MÖ, Özdek Ş, Gürelik G, Deren YT, Hasanreisoğlu B. Koroidal katlantılar ve koroidal neovasküler membran. 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2005, sayfa 344.
74. Gürelik G, Erdinç A, Hondur A, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Retina ven tıkanıklıklarına bağlı foveal dekolmanın OCT özellikleri. 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2005, sayfa 344.
75. Deren YT, Gürelik G, Özdek Ş, Özdoğan S, Hasanreisoğlu B. Metastatik koroidal kitleli olguda TTT nin etkinliği. 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2005, sayfa 345.
76. Erdinç A, Gürelik G, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Adult onset foveomaküler viteliform distrofide OCT bulguları: Olgu sunumu. 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2005, sayfa 345.
77. Özdoğan S, Özdek Ş, Gürelik G, Deren YT, Hasanreisoğlu B. Koroidal neovaskülerizasyonda kombine fotodinamik tedavi ve intravitreal triamsinolon kullanımı. 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2005, sayfa 346.
78. Knatova Z, Gürelik G, Özdek Ş, Şerif N, Hasanreisoğlu B. Sjögren sendromlu bir olguda panüveitli multifokal koroidit: Tedavi yaklaşımı ve klinik izlem. 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2005, sayfa 354.
79. Abdulgani A, Gürelik G, Özdek Ş, Özdoğan S, Hasanreisoğlu B. Vitreoretinal cerrahi sonrası ön kamarada fibrin oluşumundaki risk faktörleri. 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2005, sayfa 344.
80. Özmen MC, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Diabetik retinopatili hastalarda katarakt cerrahisi ile kombine intravitreal triamsinolon tedavisinin etkinliği. 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006, sayfa 335.
81. Kurtulmuşoğlu M, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Optik disk ödemine eşlik eden peripapiller koroidal neovasküler membran. 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006, sayfa 353.
82. Öztürk N, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Pyoderma gangrenozum ve retinal vaskülit. 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006, sayfa 356.
83. Şerif N, Özdek Ş, Gürelik G, Erdinç A, Hasanreisoğlu B. Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu ve maküla kalınlığı arasındaki ilişki. 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006, sayfa 366.
84. Gün FA, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Akut fulminan seyir gösteren bilateral Behçet üveiti ve tedavisi. 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006, sayfa 375.
85. Gürelik G, Urgancıoğlu B, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Hemorajik maküla kistlerinde vitrektomi. 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006, sayfa 379.
86. Tök L, Özdek Ş, Gürelik G, Özen TZ, Hasanreisoğlu B. Zon 1 prematürite retinopatisinde risk faktörleri ve prognoz. 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006, sayfa 335.
87. Göncü T, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Üveitlerin tedavisinde posterior subtenon triamsinolon tedavisinin etkinlik ve güvenliği. 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006, sayfa 151.
88. Pekmezci M, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. İnferior yırtıklı retina dekolmanlarının tedavisinde farklı cerrahi tekniklerin karşılaştırılması. 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006, sayfa 156.
89. Yüksel E, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Psödofakik retina dekolmanlarının tedavisinde farklı cerrahi tekniklerin karşılaştırılması. 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006, sayfa 156.
90. Deren YT, Özdek Ş, Kalkancı A, Akyürek N, Hasanreisoğlu B. Deneysel Kandida albikans endoftalmili tavşan gözlerindse intravitreal moksifloksazin ve amfoterisin B monoterapileri ile kombinasyon tedavisinin antifungal etkinliğinin karşılaştırılması. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya. S. 101
91. Gün A, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Diabetik retinopati ile birliktelik gösteren koroidal neovasküler membranlar: Klinik özellikleri ve prognoz. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya. S. 123,124
92. Özdek Ş, Urgancıoğlu B, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Yaşa bağlı maküla dejenerasyonuna sekonder gelişen koroidal neovasküler membranlarda intravitreal bevasizumab tedavisi: Prospektif kontrollü faz 3 çalışma. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya. S.128,129
93. Urgancıoğlu B, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda son çare tedavi olarak intravitreal bevasizumab tedavisi. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya. S.129
94. Öztürk N, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Yaşa bağlı maküla dejenerasyonuna sekonder gelişen koroidal neovasküler membranlarda fotodinamik tedavi ve intravitreal bevasizumab kombinasyonu. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya. S.130.
95. Ekici F, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Dejeneratif myopiye sekonder gelişen ve koroidal neovasküler membranlarda intravitreal bevasizumab tedavisi: Prospektif kontrollü faz 3 çalışma. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya. S.131-132.
96. Kurtulmuşoğlu MÖ, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Ciddi proliferatif diabetik retinopati olgularında vitrektomi öncesi intravitreal bevasizumab enjeksiyonu. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya. S.138.
97. Arıkan S, Özdek Ş, Dinçel A, Kalkancı A, Akyürek N. Deneysel Kandida albikans endoftalmili tavşan gözlerinde intravitreal ve oral moksifloksazin tedavisi sonrası aköz ve vitreus düzeyleri ile moksifloksazinin antifungal etkinliğinin değerlendirilmesi. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya. S. 184
98. Özmen MC, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Retina ven tıkanıklığına sekonder gelişen maküla ödeminde intravitreal bevasizumab +/- triamsinolon tedavisinin etkinliği: Klinik ve optik koherens tomografik çalışma. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya. S.244.
99. Özdek Ş, Özmen MC, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Yaşa bağlı maküla dejenerasyonuna sekonder koroidal neovasküler membran tedavisinde kullanılan intravitreal bevasizumab sonrası RPE yırtığı. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya. S.260
100. Yüksel E, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Dirençli diabetik maküla ödeminde intravitreal bevasizumab tedavisi. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya. S.261
101. Tufan HA, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Best viteliform maküler distrofiye sekonder KNVM gelişen çocuklarda PDT. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya. S.266.
102. Göncü T, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. İdiopatik çok sayıda PED: İki olguya ait klinik ve görüntüleme bulguları. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya. S.274
103. Yüksel E, Özdek S, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Meme kanseri tanısı olan bir olguda seröz retina dekolmanı: metastaz? Santral seröz korioretinopati? TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya. S.274.
104. Aktaş Z, Cansu A, Çağlar G, Take G, Özdek Ş, Serdaroğlu A. Okskarbamazepin ve valproik asit tedavisinin retina ganglion hücre tabakasındaki toksik etkilerinin karşılaştırılması. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya. S.275
105. Özmen MC, Özdek Ş. Geniş iridodializlerde basit bir tamir tekniği. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya. S.341
106. Tufan HA, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Diabetik maküla ödemi tedavisinde intravitreal triamsinolon sonrası grid laser, enjeksiyon tekrarı ihtiyacını azaltıyor mu? TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya. S.276
107. Öztürk M, Özdek Ş, Kulak K, Hasanreisoğlu B. Retinitis pigmentozalı bir olguda katarakt cerrahisi sonrasında gelişen şiddetli ön kapsül kontraksiyonu. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 19-22 Kasım 2008, Antalya. S.280
108. Yaylacıoğlu F, Özdek S, Kulak K. Postoperatif erken ve geç endoftalmi gelişen bir olguda tedavi yaklaşımı. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 19-22 Kasım 2008, Antalya. S.303.
109. Ekici F, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Frosted branch angiitis olgusunda atipik bir bulgu: Premaküler hemoraji. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 19-22 Kasım 2008, Antalya. S.345.
110. Urgancıoğlu B, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. İdiopatik juxtafoveal telangiektazili bir olguda intravitreal bevacizumab tedavisi. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 19-22 Kasım 2008, Antalya. S.451.
111. Göncü Erdinç T, Özdek Ş. İleri evre coats hastalığında atipik bir prognoz: kendiliğinden gerileme. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 19-22 Kasım 2008, Antalya. S.461.
112. Ünlü M, Özmen CM, Özdek Ş. Goldmann-Favre sendromu: Ardışık beş olgunun klinik ve demografik özellikleri. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 19-22 Kasım 2008, Antalya. S.474.
113. Ayşegül Bükülmez, Zeren Barış, Buket Dalgıç, Sabahattin Sül, Şengül Özdek. Uveit ve otoimmun hepatit birlikteliği. Ulusal Hepatoloji Kongresi. 2008.
114. Yolcu D, Gün FA, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Pediatrik üveitler ve klinik özellikleri. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 11-25 Kasım 2009, Antalya. S.83
115. Eryiğit S, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. RPE yırtıkları ve anti-VEGF tedaviler ile ilişkileri. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 11-25 Kasım 2009, Antalya. S.98
116. Özdek Ş, Özmen C, Hasanreisoğlu B. Yaş tip SMD’de yeni bir klinik aktivite skorlaması. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 11-25 Kasım 2009, Antalya. S.101
117. Ekici F, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. KNV tedavisinde Lucentis: 3 aylık yükleme mi gerektiğinde (PRN) tedavi mi? TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 11-25 Kasım 2009, Antalya. S.104
118. Özmen MC, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Yaş tip SMD tedavisinde anti-VEGF tedaviye olumsuz yanıt. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 11-25 Kasım 2009, Antalya. S.105.
119. Ünlü M, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. ROP tedavisinde IV-antianjiojenik tedavi. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 11-25 Kasım 2009, Antalya. S.196.
120. Yaylacıoğlu F, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. 23G trokar sistemi ile silikon yağı alınması. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 11-25 Kasım 2009, Antalya. S.211.
121. Aktaş Z, Cansu A, Erdoğan D, Çağlar G, Take G, Özdek Ş, Önol M, Serdaroğlu A. Sistemik oxkabazepin ve valproik asit tedavisinin silyer cisim üzerindeki toksik etkilerinin karşılaştırılması: Elektron mikroskopik çalışma. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 11-25 Kasım 2009, Antalya. S.249
122. Gün FA, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Pediatrik endoftalmi olgularında etioloji, tedavi ve izlem. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 11-25 Kasım 2009, Antalya. S.342
123. Yüksel N, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Yaş tip SMD tedavisinde bevasizumab sonrası Ranibizumab’a geçiş. 11-25 Kasım 2009, Antalya. S.422.
124. Yüksel E, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Dirençli DMÖ tedavisinde IV Bevasizumab tedavisi. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 11-25 Kasım 2009, Antalya. S.423.
125. Akçam HT, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Bilateral intravitreal anti-VEGF uygulamaları. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 11-25 Kasım 2009, Antalya. S.431.
126. Yaylacıoğlu F, Özmen MC, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Retina ven tıkanıklığına bağlı gelişen maküla ödeminde IVB tedavisinin etkinliği. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 11-25 Kasım 2009, Antalya. S.442.
127. Özdek Ş Özmen MC. Göz içi yabancı cisim: en şanssız olgular! Video kütüphanesi. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 11-25 Kasım 2009, Antalya. S.503
128. Özdek Ş Özmen MC. Göz içi yabancı cisim: Şanslılar da var! Video kütüphanesi.TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 11-25 Kasım 2009, Antalya. S.503
129. Arıkan S, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Fungal endoftalmi modelinde oral ve sistemik yoldan uygulanan moxifloksasinin aköz hümör ve vitreus içine geçişinin değerlendirilmesi. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 11-25 Kasım 2009, Antalya. S.423.
130. Bilgin AB, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Transkonjonktival 20G yaklaşım 23G yaklaşıma alternatif olabilir mi? 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya. S.435
131. Yüksel E, Hondur AM, Akçam HT, Özdek Ş, Bilgihan K. Bilateral panüveit, optik disk ödemi ve böbrek fonksiyon bozukluğu. 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya. S.421.
132. Hondur AM, Akçam HT, Özdek Ş, Bilgihan K. Ön segmentte akut lenfositik lösemi. 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya. S.279.
133. Özdek Ş. Nanoftalmusda dört kadran derin sklerektomi ve sklerostomi. 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya. S.214.
134. . Ekici F, Özdek Ş. Düğümsüz Z-sütü yöntemi ile skleral fiksasyonlu GİL implantasyonu. 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya. S.116.
135. Eryiğit S, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. SMD’ye sekonder KNVM tedavisinde anti-VEGF tedaviye cevapsız olgulara yaklaşım. 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Ekim 2011, Antalya. S.188.
136. Gün Kantarcı FA, Yolcu D, Özdek Ş. Diabetik vitreus hemorajisinde İV Bevacizumab etkinliği. 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Ekim 2011, Antalya. S.215.
137. Çubuk MÖ, Armay İ, Hondur AM, Özdek Ş, ve ark. Zon 1 ve 2 evre 3 ROP tedavisinde IV bevacizumab tedavisinin etkinliği. 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Ekim 2011, Antalya. S.486.
138. Yıldız BK, Aktaş Z, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Farklı endikasyonlarla tampon madde olarak verilen silikonunalınmadan önce ve sonra GİB üzerine etkilerinin değerlendirilmesi. 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Ekim 2011, Antalya. S.599.
139. Eroğlu HY, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. SBS komplikasyonları. 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Ekim 2011, Antalya. S.602.
139. Deniz G, Ozdek S. Spectral OCT temelli diabetik maküla ödemi sınıflandırması. 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya.
140. Kepez Yıldız B, Ozdek S. Sistemik Bevacizumab tedavisinin sağlıklı gözler üzerine fonksiyonel ve morfolojik etkileri. 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya.
141. Serbest K, Hasaneisoğlu M, Aktaş Z, Gürelik G, Ozdek S. Pediatrik VC. Epidemiyoloji, etiyoloji, prognoz. 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya.
142. Karaca EE, Aktaş Z, Deniz NG, Ozdek S, Hasanreisoğlu M, Hasanreisoğlu B. Göz içi lens dislokasyonlarında cerahi tedavi yöntemleri ve sonuçlarımız. 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya.
143. Eryiğit S, Ozdek S, PED li yaş tip YBMD olgularında anti-VEGF tedavi sonuçları ve RPE yırtık gelişim oranları 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya.
144. Gokgoz G, Akkoyun İ, Ozdek S, Yılmaz G. Bilateral asimetrik ekspresyon ile seyreden bir vitreoretinal distrofi olgusu: FEVR. 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya. (P)
145. Armay İO, Hasanreisoğlu M, Aktaş Z, Ozdek S. Maküler holün eşlik ettiği regmatojen retina dekolmanlarında cerrahi sonuçlar. 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya (P).
146. Kepez Yıldız B, Deniz NG, Ozdek S. Tek doz İV anti-VEGF enjeksiyonu öncesi ve sonası VFQ-25 ve GAZİ VFQ10 anket sonuçları. 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya (P).
147. Deniz NG, Aktaş Z, Hasanreisoğlu M, Ozdek S, Hasanreisoğlu B. İntravitreal triamcinolone enjeksiyonu sonrası akut görme kaybı: İntralentiküler triamcinolone. 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya (P).
148. Yaylacıoğlu F, Hasanreisoğlu M, Aktaş Z, Korkmaz Ş, Ozdek S. Protein C eksikliği ile ilişkili bilateral retinal displazi. 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya (P).
149. Komova D, Hasanreisoğlu M, Aktaş Z, Ozdek S. Katarakt cerrahisi sırasında vitreusa düşen nükleus paçaları için erken pars plana vitrektomi cerrahisi sonuçları. 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya (P).
150. Hasanreisoğlu M, Dilemken N, Aktaş Z, Ozdek S. Behçet üveitli olgularımızın demoğrafik ve klinik özellikleri. 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya (P).
151. Hasanreisoğlu M, Ünlü M, Ozdek S, Aktaş Z, Hasanreisoğlu B. 52 yaşında erkek hastada Behçet Hastalığı tanısı koyduran akut optik nöropati.46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya (P).
152. Yıldız BK, Özdek Ş, Ergün MA, Ergün SG, Yaylacıoğlu F, Elbeg Ş. Eksudatif YBMD’de Anti-VEGF tedavi etkinliğinin genetik polimorfizm ile ilişkisi. 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 6-9 Kasım 2013, Antalya (T).
153. Hasanreisoğlu M, Çubuk MÖ, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Dirençli Behçet üveiti olgularında IFN-alfa 2a ile Azatioprin-Siklosporin kombinasyon tedavisi sonuçlarının karşılaştırması. 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 6-9 Kasım 2013, Antalya (T).
154. Eroğlu HY, Özdek Ş. İdiopatik Epiretinal Membran OCT Sınıflandırılması ve Cerrahi Sonuçları. 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 6-9 Kasım 2013, Antalya (P).
155. Karaca EE, Aktaş Z, Hasanreisoğlu M, Özdek Ş, Çiftçi TU. Obstrüktif uyku apne sendromlu olgularda RSL analizi ve santral korneal kalınlık parametrelerinin değerlendirilmesi. 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 6-9 Kasım 2013, Antalya (P).
156. Çubuk MÖ, Hasanreisoğlu M, Aktaş Z, Özdek Ş. Vitreopapiller traksiyon sendromu olgusunda spontan görme artışı. 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 6-9 Kasım 2013, Antalya (P).
157. Novruzlu Ş, Hasanreisoğlu M, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Oküler toksoplazmozise bağlı zon 1 retinokoroiditli olgularda klinik özellikler. 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 6-9 Kasım 2013, Antalya (P).
158. Yalınbaş D, Hasanreisoğlu M, Çubuk MÖ Özdek Ş, Aktaş Z, Gürelik G. Dirençli Behçet üveiti olgularında İnfliximab tedavisinin etkinliği. 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 6-9 Kasım 2013, Antalya (P).
159. Özdek Ş. Hemorajik retina dekolmanı ile komplike olmuş neovasküler YBMD nin vitrektomi ve RPE-koroid yama grefti ile tedavisi. 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 6-9 Kasım 2013, Antalya (video). En iyi video 3. Lük ödülü
160. Özdek Ş. ROP da vitreoretinal cerrahi: Yırtık oluşursa ne yapılmalı! 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 6-9 Kasım 2013, Antalya (video).
161. Yavruoglu MA, Ozdek S ve ark. Persistan fetal damarlanma cerrahisi sonuçlarımız. 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya.
162. Yalınbaş D, Ozdek S ve ark. Evre 4-5 ROP cerrahisinde anatomik sonuçlarımız. 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya.
163. Yuvarlak A, Ozdek S. Taşiflaksi tolerans gelişen YBMD olgularında aflibercept ile ilk deneyimlerimiz. 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya.
164. Ozsaygılı C, Ozdek S. Vitrektomize gözlerde Ozurdex sonuçlarımız. 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya.
165. Cubukcu O, Ozdek S. Sınırlı submaküler hemorajilerde pnomatik yerdeğiştirme sonuçlarımız. 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya.
166. Özdek Ş, Atalay TH, Yalınbaş D, Ozmen MC. Skatrisyel ROP da VRC sonuç verir mi? 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Kasım 2015, Istanbul.
167. Üçgül AY, Yuvarlak A, Çubuk MÖ, Hasanreisoğlu M, Gürelik G, Özdek Ş, Hepşen İF, Aktaş Z. İntravitreal Anti-VEGF tedavisinin göz içi basınç üzerine etkisi. 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Kasım 2015, Istanbul.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir