Flöresein Anjiografi

FFA, fluoresein boya maddesi yardımı ile kan segmentini belirgin hale getirerek damar sistemi içindeki sıvı dinamiğini ve onun beslendiği dokunun perfüzyonunu, klinik olarak gözleme ve görüntüleme yöntemidir. FFA retina, koroid ve optik diskin normal fizyolojisini ve aynı zamanda makulayı etkileyen bozuklukları gösterdiği gibi özellikle diabetik retinopatideki patolojileri ve vasküler patolojileri ortaya çıkarmada faydalıdır.

Bu işlem yaklaşık 10 dakika kadar sürmektedir. İşlem sırasında kolunuzdan bir damar yolu açılır ve flöresein maddes,i damardan enjekte edilir. Saniyeler içinde göze ulaşan boyanın resimleri çekilir. Bu esnada bir miktar bulantı ve seyrek olarak da kusma ortaya çıkabilir. Flöresein bir kontrast madde değildir. Böbreklerden atılır. İşlem sonrasında cildiniz sararacaktır ve idrarınız bir kaç gün koyu sarı renkte çıkacaktır. Bunlar doğaldır endişe etmeyiniz. Her ilaçta olduğu gibi bu ilaca karşı da çok ender olarak anaflaktik reaksiyon gelişebilir.

Floresein 376.67 molekül ağırlıklı organik bir boyadır. Kendisiyle eşit ağırlıktaki sodyum fluoresein, kristalin tabiatında olup aköz solüsyonunda sarı kırmızı renk alır. Bu boya maddesi floresans özellikleri gösterip abzorbe ettiği ışığı %100 oranında floresans ışığa çevirir. Moleküler ağırlığı düşük olup vücüd sıvılarında diffüzyonu çok hızlıdır. İntravenöz verildiğinde floreseinin %60-80’i plazma proteinlerine özellikle albümine bağlanır, %20 si plazmada serbest olarak dolaşır. Floresein normalde retina damar endotelini ve retina pigment epitelini aşamaz. FFA’nın amacı işaretleyici boyayı damarların içinde ve dışında gözlemektir. Bu gözlem fundus fotoğraflarıyla birlikte kullanılırsa etkili olur. Floresein molekülleri yeşil dalga boyundaki ışığı salma yeteneğindedirler. Kamera flaşından çıkan beyaz ışık yalnızca mavi dalga boyunun geçmesine izin veren filtreden geçtikten sonra retinaya çarpar. Bu durumda floresein molekülleri uyarılır ve yeşil ışık salınır, pupilladan geçerek film kaydedilir. Bir kısım mavi ışıkta kameraya geri yansıtılır. Filtreler, yalnızca mavi dalga boylu ışınların geçmesine izin veren “exciting filtre” ve filme gelen mavi ışığı engelleyici “barrier filtre” den ibarettir.

flor2

Yöntem: Gözbebeği genişletildikten sonra, hasta bir kolu dışarıda fundus kamerası takılmış bir biyomikroskoba oturtulur. Önce kırmızıdan yoksun yeşil monokromatik fundus fotoğrafı alınır. Bu bize yüzeyel retinada, retina damarlarında, retina pigment epitelinde ve koroid tabakalarında değişiklikleri gösterir. Koldaki damara 5 cc kadar %10’luk sodyum floresein hızla verilir. Opak ortamlı gözlerde %25 lik 3 cc solüsyon daha iyi sonuçlar verdiği için tercih edilebilir. 10 saniye sonra koroidde floresein görülmeye başlar ve enjeksiyonu izleyen 5 -10 dakika içinde fotoğraf çekilir. Floresein primer olarak 24-36 saatte böbrek ve karaciğerden atılır.

flor3

Retinanın tüm vasküler hastalıklarında tanı amaçlı olarak kullanılmaktadır. Bunlardan başlıcaları, diabetik retinaopati, retina damar tıkanıklıkları, yaşa bağlı maküla dejenerasyonu ve koroidal neovasküler membranlardır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir