Yurtdışı Kitap Bölümleri

YAZILAN TÜRKÇE KİTAP BÖLÜMLERİ:
1. Gebelik ve Göz. Merih Önol, Şengül Özdek.
Gebelik ve Sistemik Hastalıklar; Editörler: Kadri Yamaç, Rıfat Gürsoy, Nuri Çakır. 2002, Bölüm 60, Sayfa 878-890. MN Medikal & Nobel. Ankara.
2. Glokom Tedavisinde Beta Blokör İlaçlar. Merih Önol, Şengül Özdek.
Oftalmik İlaçlar. Göz hastalıkları tanı ve tedavisinde kullanım; Editörler: Sibel Oto, Gürsel Yılmaz, Pınar Aydın. 2003, Sayfa 165-174. Güneş Kitabevi Ltd. Şti. Ankara.
3. Glokom tedavisinde parasempatomimetik ajanlar. Merih Önol, Şengül Özdek.
Oftalmik ilaçlar. Göz hastalıkları tanı ve tedavisinde kullanım; Editörler: Sibel Oto, Gürsel Yılmaz, Pınar Aydın. 2003, Sayfa175-182. Güneş Kitabevi Ltd. Şti. Ankara.
4. Vitreoretinal Cerrahi. Berati Hasanreisoğlu, Şengül Özdek.
* Bazı Püf noktaları
*Açıklamalı Sorular
*Çoktan seçmeli sorular
Oftalmolojide Sorularla Eğitim. Editör, Kadircan Keskinbora. Nobel Kitabevi, İstanbul, 2004, S. 211-264.
5. Vitreoretinal traksiyonlar ve dekolmanlar. Hasanreisoğlu B, Gürelik G, Özdek Ş. Optikal koherens tomografi. Editör: Hikmet Özçetin. Ankara, 2007, S:141-150
6. Herediter Vitreoretinopatiler. Özdek Ş. Retina Güncel Tanı ve Tedavi. 28. TOD, Ulusal Ophthalmology Kurs Kitabı, S: 143-158, Nisan 2008, Ankara
7. TOD Retina Birim Kitabı: “Diffüz Unilateral Subakut Nöroretinit (DUSN) ve Diğer Paraziter Retina Hastalıkları.” Şengül Özdek
8. Diabetik Retinopati ve ANTİ-VEGF Tedaviler: Hasanreisoğlu B, Özdek Ş. Göz hastalıkları ve Anti-VEGF tedavi. Editörler: M. Karaçorlu, S. Karaçorlu, H. Özdemir. Bölüm 7, S: 133-144. İstanbul, 2010.

ÇEVİRİ KİTAP BÖLÜMLERİ
1. İlgili Oftalmoloji. Şengül Özdek.
Essential Otolaryngology. Baş ve boyun cerrahisi. 14. Bölüm. S. 321-326. Editör, Lee KJ. Çeviri Editörleri: Metin Önerci, Hakan Korkmaz. Güneş Kitabevi, Ankara, 2004.
2. Anterior Retinektomi. 30. Bölüm. S: 299-315. Vitreoretinal Cerrahi teknikleri. Editör; Peyman GA, Meffert SA, Conway MD. Çeviri Editörleri; Karaçorlu M, Karaçorlu S, Özdemir H, Şentürk F. 2. Baskı. Hayat Kitapçılık, İstanbul, 2008.

YAZILAN ULUSLARARASI KİTAPLARDA BÖLÜMLER
(BOOK CHAPTERS)
1. Bilgihan K, Özdek Ş, Sarı A, Hasanreisoğlu B. “New surgical techniques of microkeratome and excimer laser-assisted anterior lamellar keratoplasty for keratoconus and corneal stromal opacities. 1. Stromal Sandwich 2. Epikeratoplasty”
In “Surgical Techniques in Anterior and Posterior Lamellar Corneal Surgery.” Editor: John T, Chapter 20, P:235-249, JBPMP, New Delhi, 2006.
2. Sengul Ozdek and Mehmet Cuneyt Ozmen (2012). Re-Treatment Strategies for Neovascular AMD: When to Treat? When to Stop? Age Related Macular Degeneration – The Recent Advances in Basic Research and Clinical Care, Gui-Shuang Ying (Ed.), ISBN: 978-953-307-864-9, InTech, Available from: http://www.intechopen.com/articles/show/title/re-treatment-strategies-for-neovascular-amd-when-to-treat-when-to-stop-

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir