Kurslarda Konuşmalarım

Özdek Ş. Temel pars plana vitrektomi teknikleri. İnternal Tamponad uygulamaları. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya. S. 61

17. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-17). 27-30 Nisan 2009, İzmir, Çeşme. Oftalmolojik izlem. Dr. Şengül Özdek.

Özdek Ş. Oküler enfeksiyonlar uygulamalı kursu: Endoftalmide vitreus örnekleme ve inceleme yöntemleri. TOD, Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2010, Antalya.

Özdek Ş. Retina hastalıklarında laser uygulamaları kursu: Makülaya laser. TOD, Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2010, Antalya.

Özdek Ş. VRC kursu: Maküler hol cerrahisi:  TOD, Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2010, Antalya.

19. Ulusal Neonatoloji Kongresi. Prematür bebekte oftalmolojik izlem. UNEKO 19, Marmaris, 17 Nisan 2011.

Özdek Ş. Temel pars plana vitrektomi teknikleri. Temel cerrahi yöntemler. VRC Birimi Kursu, TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 2011, Kıbrıs

Özdek Ş. Oküler cerrahide (VRC) antisepsi ve antibiyotik profilaksisi. Oküler Enfeksiyonlar Birimi Kursu. TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 2011, Kıbrıs

Ozdek S. ROP da laser, anti-VEGF, cerrahi tedavi: Tıbbi Retina ROP Kursu. 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya.

21. Ulusal Neonatoloji Kongresi. ROP Muayenesi: Kime, Ne zaman? Hangi sıklıkta? Tedavi? UNEKO 19, Antalya Belek, 14-17 Nisan 2013.